Bio

”Pyrin välttämään musiikkini sitomista liiallisiin määritelmiin tai sääntöihin. Pidän jokaista esiintymistäni uniikkina tilaisuutena yhdistää aika, tila, teos, tulkitsija ja kuulija yhdeksi kokonaisuudeksi. Tuossa kokonaisuudessa ovat aina läsnä kaikki aiemmat kokemukseni musiikin parissa elämisestä ja niistä mukaan tarttuneet vaikutteet, jotka ovat sulautuneet erottamattomaksi osaksi minua.”
Maija Anttila (s. 1988) on suomalainen muusikko, jonka soittimia ovat klarinetti, bassoklarinetti ja saksofoni. Hän on opiskellut klarinetin soittoa Kuopion Konservatoriossa (Muusikko 2011), Tampereen Ammattikorkeakoulussa (Muusikko AMK 2015) sekä Strasbourgin Musiikkiakatemiassa (Erasmus-opiskelijavaihto 2013-2014) tärkeimpinä opettajinaan Mauri Kanervo, Okko Kivikataja ja Jean-Marc Foltz. Tällä hetkellä Maija erikoistuu bassoklarinetin soittoon Amsterdamin Konservatoriossa Erik van Deurenin oppilaana.

Taidemusiikkiin keskittyneiden pääaineopintojensa lisäksi Maija on opiskellut sivuaineenaan jazz-saksofonia. Hänen tärkeimpiä saksofoninopettajiaan ovat olleet Martti Hautsalo ja Christophe Fourmaux.

Maija on toiminut muusikkona monipuolisesti niin klassisissa orkesteri- ja kamarimusiikkiprojekteissa kuin myös rytmimusiikin, kansanmusiikin ja vapaan improvisaation parissa. Viime vuodet Maija on viihtynyt ennen kaikkea uuden musiikin parissa, missä häntä kiehtoo genrerajojen häilyvyys sekä konkreettinen mahdollisuus uuden luomiseen muusikon tehdessä läheistä yhteistyötä säveltäjän kanssa.

***


Maija Anttila (1988) is a Finnish musician who plays clarinet, bass clarinet and saxophone. She has studied classical clarinet in Kuopio Conservatory (Musician 2011), Tampere Music Academy (Bachelor of Music 2015) and Strasbourg Music Academy (Erasmus exchange 2013-2014) with Professors Mauri Kanervo, Okko Kivikataja and Jean-Marc Foltz. At the moment she specializes in bass clarinet in Amsterdam Conservatory with Professor Erik van Deuren.

Among her major studies of classical music, Maija plays also jazz-saxophone that she has studied as her secondary subject. Her most important saxophone teachers have been Professors Martti Hautsalo and Christophe Fourmaux.


Maija is a versatile musician who has been active both in the field of classical music as well as jazz, folk and improvised music. During the past few years Maija has specialized in contemporary music, where she is inspired by the lack of strict genres and the possibilities to create something new while working in collaboration with living composers.

***

Kuuntele Maijaa // Listen to Maija:
https://soundcloud.com/maijaanttila

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti